Norsk forum for Tupperware Velkommen til din Tupperware ressursside - Alt du trenger til kjøkken, husholdning og hele familien.

Tupperware vs Ytringsfrihet

Tupperware vs Ytringsfrihet
Som de aller fleste har fått med seg har det i lenger tid pågått en tvist mellom Dart Industries og Norsk TW Forum. I forbindelse med denne saken byttet vi også som kjent nettadresse fra tupperforum.no til twforum.no. Domenet ble sagt opp og gikk ut i begynnelsen av september.

Det var derfor ekstra sjokkerende at Zacco Norway sendte inn en klage til domeneklagenemnda.

Domeneklagenemnda behandler saker som omhandler tvister relatert til .no domener. Hvorfor Zacco valgte å klage saken inn for domeneklagenemnda bare et par uker før domenet likevel ville være ledig er noe usikkert, men vi antar at de med dette hadde noe å vise til for sin oppdragsgiver.

Nå vise det seg for så vidt at vi gjorde klokt i å si opp domenet tupperforum.no da nemnda konkluderte med at «tupper» er den identifiserende delen, mens «forum» er den karakteriserende delen og gir Dart Industries medhold i deres klage.

De påpeker videre at vi på tross av muntlig godkjennelse i forkant av overordnet leder ikke innhentet godkjennelse hos Dart Industries og faller derfor inn under «ond tro» bestemmelsen i Norid.

Hvorvidt Zacco Norway og Dart Industries ønsker å finne på noe annet å klage over er usikkert, men undertegnede mottok følgende e-post fra Schartum-Hansen i Zacco i August 2009 som kan illustrere at viljen til å krangle så absolutt er til stede.

I tidligere telefonsamtale ble vi informert om at Norsk TWForum bevisst bruker varemerket TUPPERWARE så mye som mulig i redaksjonell omtale for at siden skal komme høyt opp på Googles trefflister og gjerne høyere en Tupperwares egne sider. Det å systematisk utnytte Googles søkesystemer så som PageRank, er etter vårt syn i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 1, [nå § 25]. Vi kan ikke se at denne bruk har opphørt.

Vi forklarte jo selvfølgelig at hun hadde misforstått litt og har etterspurt dokumentasjon som kan underbygge noen påstand om at vi bevisst utnytter noe system på noen annerledes måte enn alle andre som skriver redaksjonell omtale om et produkt. Det jeg sa til Schartum-Hansen på telefonen er at når vi skriver om Tupperware, så vil google selvfølgelig indexere oss på dette søkeordet.

Og det er klart at dette er bevisst, vi skriver jo om et produkt som har et navn, og må jo benytte oss av dette navnet.

Når en tar slike utspill i betraktning, og samtidig tenker på klagen på et domene vi hadde sakt opp så er det vel liten tvil om at det kommer til å komme nye krav fra Zacco Norway.

Spørsmålet jeg stiller meg i denne forbindelse er egentlig hvilket syn Dart Industries og TUpperware sentralt har på ytringsfriheten.

Gå ikke glipp av en eneste nyhet om Tupperware

                Skriv inn din epost-adresse i feltet her,
                så sender vi deg nyhetsvarsel...

Diskuter eller gi din mening